Artistes Docents Productors culturals Activistes Investigadors tecnològics Investigadors socials ens unim per generar un programa artístic singular.