Artistes Digitals

MAtics acull un col·lectiu d’artistes interessats en l’art digital. Sense filtres de procedència, els artistes que arriben a formar part de MAtics tenen una formació heterogènia que fa d’aquest col·lectiu un grup ric de diferents punts de vista, i sobretot, un grup altament format i professional per a assolir grans projectes i encàrrecs d’entitats públiques o privades de tot el territori català.