Ballarins, Performers i Educadors

El Col·lectiu MAtics compta amb integrants no tecnòlegs: persones que investiguen, treballen i desenvolupen projectes en el terreny de la dansa, la performativitat, la sociologia i la educació. Els seus perfils són variat, però tots comparteixen una visió centrada en les arts digitals.