ACT – Accessible Culture and Training

Projecte europeu de la ma de Trànsit projectes i Mediaestruch. El projecte tracta de definir quin és el perfil de l’expert en temes d’accessibilitat i arts escèniques, tot proposant eines que permetin la formació dels mateixos, com cursos al respecte, un segell d’accessibilitat per espectacles i sales adaptades, etc…
MATICS col·labora repensant la problemàtica de l’accés a les arts i les barreres que l’impedeixen (disfuncions físiques, psíquiques, socials, culturals, tecnògiques,…) proposant escenaris creatius damunt els que imaginar possibles solucions a aquest problemes d’accessibilitat.
Hem desenvolupat workshops i un Hackathon al voltant del tema.

+ Info: http://pagines.uab.cat/act/