Què és MATICS?

Societat d’estudis perforMATICS
Comunitat oberta d’interessats en les arts digitals.

Artistes, docents, productors culturals, activistes, investigadors tecnològics i socials ens unim per generar un programa artístic singular. Ciència, art, tecnologia i societat són els nostres camps d’acció per assolir la sobirania individual i col·lectiva. MATICS és doncs un espai artístic de subversió i canvi social.

Organitzem trobades on es gesten les sintonies que mouen la comunitat, i ens articulem entorn a projectes professionals, creatius i de recerca que ens permeten treballar del que ens interessa, les arts digitals. No sols fem art però, les arts en ajuden a fer millors projectes.

Participem d’encàrrecs i concursos públics i privats que ens proposen elaborar projectes amb les arts digitals: investigacions socials, peces audiovisuals, projeccions, instal·lacions sonores, robòtica, disseny… Aquestes propostes i les que generem internament són les que ens donen sentit com a plataforma professionalitzadora: fem convocatòries entre els nostres socis, que lliurement s’organitzen en grups de treball autònoms per a elaborar cada projecte. D’aquesta manera, l’heterogeneitat de la comunitat pren valor, podent arribar a allà on un artista o un maker o un gestor sol no podria.

Disposem d’un laboratori de fabricació i d’espais de treball.

A MAtics utilitzem l’art digital com a mètode d’investigació social.