taller realitat virtual matics barcelona

Taller: TUMULT HYPE Bàsic: Siguem creatius sense saber programar!

TALLER BÀSIC TUMULT HYPE:

Siguem creatius sense saber programar!

Animacions, Presentacions, Pàgines web, iBooks, Apps …

taller animacion sin programacion tumult hype barcelona

¿CONTINGUT?

– Crear la teva primera animació en Hype

– Comprendre el concepte de “Línia de Temps” (Timeline)

– Animació amb fotogrames clau

– Instrument “Capo” per crear ràpidament animacions

– Reutilització d’animacions

– Tècniques d’emmascarament (Masking / cropping)

– Filtres CSS

– Creació de botons i accions del ratolí

– Creació i gestió d’escenes

– Exportació i incrustació de documents (HTML5 i MP4)

DURADA?

2 hores (en Castellà)

ON?

Fàbrica Fabra i Coats

Sala 1

QUAN?

16 d’Abril

de 11.00 a 13.00

QUI DÓNA EL TALLER?

Francesco Marino – www.360FUN.net

PREU?

20€

IMPORTANT!

Porta el teu Macbook!

Hype existeix només per a OSX

INSCRIPCIONS

hola@maticsbarcelona.net

MÉS INFO

https://maticsbarcelona.net/participa hola@maticsbarcelona.net

francesco@360fun.net

http://tumult.com/hype

– PLACES LIMITADES –

[ESP]

TALLER BÁSICO TUMULT HYPE:

Ser creativos sin saber programar!

Animaciones, Presentaciones, Páginas Web, iBooks, Apps…

¿CONTENIDO?

– crear tu primera animación en Hype

– comprender el concepto de “Línea de Tiempo” (Timeline)

– animación con fotogramas clave

– instrumento “Capo” para crear rápidamente animaciones

– reutilización de animaciones

– técnicas de enmascaramiento (Masking/Cropping)

– filtros CSS

– creación de botones y acciones del mouse

– creación y gestión de escenas

– exportación y incrustación de documentos (HTML5 y MP4)

¿DURACIÓN?

2 horas (en Castellano)

¿DÓNDE?

Fàbrica Fabra i Coats

Sala 1

¿CUÁNDO?

16 Abril

de 11.00 a 13.00

¿QUIÉN IMPARTE?

Francesco Marino – www.360FUN.net

¿PRECIO?

20€

¡IMPORTANTE!

Trae tu Macbook! Hype existe sólo para OSX

INSCRIPCIONES

hola@maticsbarcelona.net

MÁS INFO

https://maticsbarcelona.net/participa hola@maticsbarcelona.net

francesco@360fun.net

http://tumult.com/hype

– PLAZAS LIMITADAS –

[ENG]

WORKSHOP TUMULT HYPE BASIC:

Be creative without programming!

Animations, presentations, Web Pages, iBooks, Apps …

CONTENT?

– Create your first animation in Hype

– Understand the concept of “Timeline” (Timeline)

– Animation with keyframes

– “Capo” tool to quickly create animations

– Reuse of animations

– Masking techniques (Masking / Cropping)

– CSS filters

– Creating buttons and mouse actions

– Creation and management of scenes

– Export documents and embedding (HTML5 and MP4)

DURATION?

2 hours (in Spanish)

WHERE?

Fàbrica Fabra i Coats

Sala 1

WHEN?

April 16

from 11:00 to 13:00

WHO TEACHES?

Francesco Marino – www.360FUN.net

PRICE?

€ 20

IMPORTANT!

Bring your Macbook! Hype exists only for OSX

REGISTRATION

hola@maticsbarcelona.net

MORE INFO

https://maticsbarcelona.net/participa hola@maticsbarcelona.net

francesco@360fun.net

http://tumult.com/hype